Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników w związku z prowadzeniem Serwisu www.elzab.pl

§ 2.
[Definicje]

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
a. Administrator – Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” SA, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze.
b. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.elzab.pl
c. Strony – Administrator i Użytkownik.
d. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym Serwisu zawiera umowę lub kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy lub pozyskania informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów, w tym poprzez korzystanie z Formularza kontaktowego.
e. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca podanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi, w celu kierowania po adresem Użytkownika za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych na temat produktów i usług ELZAB.

§ 3.
[Ochrona danych osobowych]

1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
4. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres barbara.grudzinska@elzab.pl
5. Dane osobowe Użytkowników przekazywane będą Partnerom w Autoryzowanej Sieci Partnerskiej ELZAB wyłącznie do realizacji celów handlowych. W pozostałym zakresie dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.
[Formularz kontaktowy]

Do korzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego.
2. Za pomocą Formularza kontaktowego Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika:
a. imię i nazwisko
b. nr telefonu
c. adres e-mail
3. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą formularza kontaktowego w celu marketingowym.
4. Dane osobowe gromadzone za pomocą formularza zamówienia przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. Jej udzielenie jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego oraz otrzymywania informacji handlowych. Użytkownik uprawniony jest również do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

§ 6.
[Bezpieczeństwo danych osobowych]

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 7.
[Kontakt]

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.
2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: barbara.grudzinska@elzab.pl

 

Polityka cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kruczkowskiego 39
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) Optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  8. ELZAB S.A. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.