icon

Posiadany zestaw kompetencji i technologii pozwala nam produkować urządzenia proste i skomplikowane, zawierające obudowę ze znakami firmowymi i opisami, podzespoły elektroniczne (pakiety, wyświetlacze, zasilacze, wiązki, silniki, czujniki i czytniki) oraz podzespoły mechaniczne (wsporniki, płyty, mechanizmy drukujące, tnące, podające).

Realizujemy serie produkcyjne różnej wielkości z wykorzystaniem linii montażowej lub specjalistycznych gniazd produkcyjnych. Produkujemy produkty o małych, średnich i dużych gabarytach. Realizujemy zakupy materiałów, produkcję podzespołów, montaż urządzeń, kalibrację i testowanie.